Welkom

Welkom op de website van Mario van Groningen

Hier vind je informatie over Mario van Groningen, uitvoerend musicus en viooldocent in Emmen ( Zwolle en Steenwijk) voor jonge mensen vanaf 7 jaar en volwassenen tot 90 jaar .

Vioolles

Sinds hij actief is als viooldocent heeft Mario van Groningen  veel jonge mensen en  volwassenen begeleid in hun muzikale leven.

Een ontspannen sfeer en plezier in het musiceren gunt hij zijn leerlingen. Op die manier kan iedereen zich maximaal ontplooien.

Aanbod voor elk niveau

In de vioolles streeft Mario naar een passende begeleiding voor elke vioolleerling. Zodoende  kunnen vioolleerlingen van elk niveau bij hem terecht voor hun muzikale en instrumentale ontwikkeling.

Cursusaanbod

Het aanbod in 2022-2023 bestaat  uit de jaarcursus vioolspelen, de knipkaart van 10 vioollessen, de “losse” vioolles, de orientatieles , de proefles, orkestpartijles en de coaching van groepsrepetities van amateurorkesten.

Koorbegeleiding

Ook dit jaar  wordt  de gelegenheid aan koren geboden om de instrumentale begeleiding van concerten over te laten aan een kleinere strijkersgroep, in dit geval een strijkkwartet, eventueel aangevuld met contrabas en blazers.